Arbetsmetoder, avtal

och lite annat

Annika_Henning.html
Tillbaka till börjanAnnika_Henning.htmlAnnika_Henning.htmlshapeimage_3_link_0
 

Metod: Som uppdragsgivare kan du vara trygg med att den information jag lämnar är korrekt, saklig och dubbelkollad. Likaså när du blir intervjuad. Vill du läsa igenom dina citat före publicering, och om det fungerar tidsmässigt, är det en självklarhet. Genomläsningen fungerar främst som en garanti för att du ska känna dig korrekt citerad och för att undgå onödiga faktafel. Därmed inte sagt att man i efterhand kan ta tillbaka eller ändra det som sagts. Som journalist ansvarar jag för den språkliga dräkten och artikelns uppbyggnad. Handlar det om medieovana människor erbjuder jag mig ofta att skicka texten före publicering, även om de inte bett om det.


Om du vill lämna anonyma uppgifter är du skyddad enligt lagen om källskydd. En journalist som röjer sin källa riskerar fängelse i upp till ett år. Läs mer om det här i Tryckfrihetsförordningens 3 kap, 3§.


Självklart följer jag de yrkesetiska riktlinjerna, som är avgörande för journalistikens trovärdighet.


Vid längre intervjuer använder jag bandspelare som en säkerhet för mig själv och den intervjuade.


Priser och avtal: Pris och leveransdatum avtalas på förhand.

För etablerad press utgår jag från Svenska Journalistförbundets frilansrekommendation, vilket i korthet för 2010, går ut på att det lägsta rekommenderade arvodet är 850 kronor i timmen. Arvode utgår dock alltid för minst två timmar, 1700 kronor. Arvode för en hel dag, åtta timmar, är 6 800 kronor. För längre och återkommande uppdrag gäller andra, lägre, summor. Eftersom jag har F-skattebevis ingår alla sociala avgifter och semesterersättning. Moms tillkommer dock på 6 procent för texter och 25 procent för bilder.


Upphovsrätt: Diskuterar vi före publicering. I andra fall gäller att uppdragsgivaren förvärvat rätten att publicera materialet en gång. Läs mer om journalisters upphovsrätt här.


Övrigt: Jag har B-körkort och bil. För miljöns skull använder jag mig gärna av allmänna kommunikationsmedel, cykel eller fötter när det finns möjlighet.


År 2004 tog jag en grundläggande kurs i fotografi på Folkuniversitetet i Lund – Helst samarbetar jag dock med professionella pressfotografer. Till större frilansprojekt har jag även jobbat ihop med andra skrivande journalister.